Han blir ny leder for kultur- og idrett

Innhold

Morten Hagevik har takket ja til stillingen som ny virksomhetsleder for kultur- og idrett.

Morten Hagevik har solid bakgrunn fra feltet og ledererfaring, dette vil komme godt med i arbeidet med å utvikle kultur- og idrettsfeltet i årene som kommer. Han ble valgt etter en prosess med flere gode kandidater.

Morten Hagevik kommer fra stillingen som virksomhetsleder ved Kulturskolen Foto: Kai Hansen
Morten Hagevik kommer fra stillingen som virksomhetsleder ved Kulturskolen Foto: Kai Hansen

 - Feltet har en bred sammensetning og krever en leder som klarer å se helheten, samtidig som en hele tiden må følge endringene i samfunnet. Dette er egenskaper som Morten har vist tidligere og utdypet i denne prosessen, sier konstituert kommunalsjef Ole Henrik Lia.

Morten Hagevik er svært glad over å ha fått stillingen som kultur- og idrettssjef og forteller at han kjenner feltet godt fra før.

- Min forgjenger Mariann Eriksen var både dyktig og tydelig, det er svært mange gode medarbeidere som jobber med å legge til rette for gode opplevelser på både idretts-, kultur- og hele det store frivillighetsfeltet i kommunen, sier Hagevik.     

- I tillegg har vi engasjerte frivillige, profesjonelle, organisasjoner og næringsliv som sammen bidrar til å løfte Porsgrunn fremover, sier han.

Til toppen