Gratis strøsand

Innhold

Porsgrunn kommune tilbyr gratis strøsand til innbyggerne. Lions kjører også sekker hjem til deg, mot en liten betaling.

Kommunen har 4 lagringsplasser der byens innbyggere kan hente strøsand. Du må selv ta med deg spade og beholder til å fylle sanden i.

Strøsanden er tenkt til privat bruk. Praksisen er at man ikke kan komme med henger og fylle opp, men alle kan ta med litt i en bøtte eller pose.

Lions tilbyr seg å kjøre strøsanden hjem til folk i små sekker. For jobben tar de 75 kroner. All inntekt fra dette går i hovedsak tilbake til lokal aktivitet og økonomisk bidrag. Interesserte kan ringe Erik Bystrøm på 975 41 313.

Her kan du hente gratis strøsand selv:

  • Aallsgate: Halvtekke i krysset mellom Aallsgate/St. Hansåsvegen.
  • Versvikvegen: Halvtekke i enden av vegen
  • Frednesbrua: Under brua på østsiden
  • Langangen: ved båthavna/renseanlegget

Vi ber om at du viser hensyn til brøytemannskap og tunge kjøretøy som har førsteprioritet til strøsand. Det er viktig for å ivareta sikkerheten. 

Vi gjør oppmerksom på at strøgrusen i våre depoter inneholder veisalt. Veisalt kan være uheldig å bruke på enkelte underlag, som for eksempel betong.

Til toppen