Geotekniske grunnundersøkelser i Porsgrunnselva

Innhold

Fra 8. februar skal borebåten Geo Cat gjennomføre geotekniske grunnundersøkelser i Porsgrunnselva. Elva stenges når boringene pågår.

Undersøkelsene gjøres på oppdrag for Statens Vegvesen i forbindelse med etablering av nye bruer.

Båten har fått ankringsforbud på elvebunn, og må derfor bruke landfester.

Elva stenges midlertidig for trafikk i perioden boringene pågår. Dette gjelder tidsrommet 07.30-19.30 mandag-søndag.

Midlertidige åpningstider for fritidsfartøy vil være kl 1100-1200. Større båter og annen kommersiell trafikk passerer etter avtale.

Elva vil være åpent som normalt utenfor tidspunktene 0730-1930.

Det er estimert at oppdraget skal ta 3-4 uker.

Kart For Stenging Av Elva
Til toppen