Frivillighetsprisen til HLF Porsgrunn og Bamble

Innhold

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Porsgrunn og Bamble mottok Frivillighetsprisen for 2022 under Frivillighetskonferansen i kulturhuset Ælvespeilet i går kveld, 19. oktober.

Under frivillighetens festaften med frivilligtorg og konferanse fikk publikum blant annet oppleve inspirasjonsforedrag ved Anja Hammerseng-Edin, kor, dansegrupper og suksesshistorier fra frivilligheten i Rockeklubben i Porsgrunn og Porsgrunn Disksportklubb.

Konferansen ble ledet av vår nye fylkeskultursjef Maja Foss Five. Hun fikk det ærefulle oppdraget med å dele ut Frivillighetsprisen for 2022.

Porsgrunn kommune sin frivillighetspris deles ut hvert år til en organisasjon eller enkeltperson som har utmerket seg med frivillig engasjement til beste for kommunens innbyggere. Prismottaker får et innrammet diplom og 25 000 kroner. Juryen som har kåret årets vinner har bestått av Anders Rambekk, Merete Sjølie Pedersen og Sjur Ajer.

MG 9248

Og her er Frivillighetspriskomiteen sin innstilling:
Årets mottaker av Porsgrunn kommunes frivillighetspris er HLF (Hørselshemmedes landsforbund) Porsgrunn og Bamble!

Rundt 14,5 % av Norges befolkning har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Gruppen hørselshemmet er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse.

En million nordmenn har en hørselsutfordring. HLF har derfor en viktig rolle som interesseorganisasjon for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og de med balansesykdommen Ménière.

HLF Porsgrunn og Bamble sine lokale likepersoner driver aktivt på ulike lokasjoner: Borgehaven aktivitetssenter, Herøyahuset, Vestsiden aktivitetssenter, Langangen og Bamble. De er også ute på hjemmebesøk. De er opptatt av at offentlige kontorer og møteplasser skal være universelt utformet med fungerende teleslynge.

Likepersoner er frivillige som selv har hørselsutfordringer. HLFs likepersonsarbeid er hjelp og støtte satt i system. Likepersons arbeid er erfaringsutveksling og samtale, støtte og råd om det å få nedsatt hørsel eller en annen hørselslidelse. Det å få svekket hørsel kan være en ensom opplevelse. I en slik situasjon kan det være godt å snakke med en likeperson. En som har vært, og fortsatt er, i samme båt, men som har erfart og levd gjennom problemene, og funnet veier til å mestre hverdagen bedre. 

Koronapandemien rammet de med hørselsutfordringer hardt, og likepersonene i HLF Porsgrunn og Bamble spilte en viktig rolle for mange i denne perioden. Vi alle følte på utfordringer knyttet til sosial distansering. I tillegg gjorde munnbindbruk det umulig for de med hørselsutfordringer å lese på lepper. Munnbind i kombinasjon med høreapparater var også en kilde til nye utfordringer. Likepersonene var til stede med hjelp og støtte til denne utsatte gruppen i en vanskelig periode.

Vi gratulerer!

MG 9278
Til toppen