Franklintorget blant fem nominerte til beste uterom på Østlandet

Innhold

Franklintorget i Porsgrunn og Landmannstorget i Skien var to av fem nominerte til Østlandets beste uterom i klassen byområder. Totalt var det 30 forslag.

Konkurransen ble arrangert av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norske anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører (NAML).

Fagjuryens omtale av Franklintorget:

«Området har et stort nedslagsområde for bruk og setter fotgjengeren i fokus og nedgraderer bilens dominans over vegkrysset på en veldig god måte. Få elementer i veien og greie delelinjer som kan brukes til lederlinjer. God filtrering av overvann ved bruk av grus i underkant av vegetasjon. Område fremstår som et blankt ark og kan utstyres med funksjoner avhengig av årstider. Flott eksempel på hvordan man kan transformere bilbaserte sentrumsområder, til glede for alle.»

Landmannstorget og Franklintorget er begge prosjekter i Bypakke Grenland. Landsmannstorget sto ferdig høsten 2020, mens Franklintorget ble ferdigstilt høsten 2022.

Det var Tiedemannsparken i Oslo som vant konkurransen.

Skienogporsgrunn Adm
Til toppen