Føreforholdene er bedre enn forventet

Innhold

Meldte forhold på veiene våre ble heldigvis bedre enn forventet mandag morgen.

Det er litt glatt på enkelte småveier, men det går stort sett greit å komme seg frem på veiene i dag.  
Våre mannskaper har jobbet godt med snørydding, strøing og salting. I tillegg har været vært litt bedre enn prognosene tilsa.

Kommunalteknikk melder nå at de har oversikt og kontroll.

Hjemmetjenesten melder om at natta etter forholdene har gått veldig greit. Noen få oppdrag er avlyst på grunn av fremkommelighet, ellers har alle andre fått hjelp. 

Grenland brann og redning har vært ute på en del oppdrag knyttet til overvann og inntrenging av vann i boliger.

-Hadde vi visst det vi vet i dag, så hadde vi nok ikke stengt skolene. Nå ble det heldigvis ikke den varslede krisen, men dessverre en vanskelig logistikkdag for mange, sier ordfører Janicke Andreassen.

-  Samtidig er vi glade for at det ikke ble så ille som prognosene tilsa. I vår beredskapshåndtering velger vi å være proaktive og lytte til det fagfolk og øvrige myndigheter melder og anbefaler. Hadde det gått som varslene tilsa, og vi ikke hadde satt inn tiltak, ville stemningen vært ganske annerledes, sier hun.

-  Sikkerheten til innbyggerne kommer først. Etterpåklokskap er som kjent den mest eksakte vitenskap, og den vanskeligste å styre etter, avslutter ordføreren.

Til toppen