Fastlege - men ikke nødvendigvis fast lege

Innhold

- Alle innbyggere som ifølge folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Akkurat nå har vi noen ledige fastlegestillinger. Det betyr at noen må gå til vikarlege på listen og henvende seg til på legesenteret de hører til.

Det sier kommuneoverlege Jan Arne Hunnestad.

- Vi jobber med å ansette nye fastleger, men det kan ta litt tid før de er på plass, sier han.

Dette gjelder pasientene på listene etter følgende fastleger:

  • Deler av listen etter Henning Beckstrøm
  • Babak Shokri
  • Tin Tran
  • Andre Moen

HELFO har sendt ut melding til pasientene som står på disse listene om at de fra 1. oktober 2022 flyttet til en fastlegeliste som for tiden ikke har fast lege. I meldingen står det også at de får plass på en liste uten fast lege, og at det i noen tilfeller være en vikar som ivaretar fastlegens ansvar. Det kan også være at andre leger i kommunen tar dette ansvaret. Videre står det at man i noen tilfeller må bruke legevakt eller øyeblikkelig hjelp for å få nødvendig legehjelp.

Vi presiserer at man skal henvende seg til legesenteret man hører til. Der vil man få hjelp til å få time hos lege.

De berørte vil få ny melding når kommunen har gjort avtale med ny fastlege.

Til toppen