Elsparkesykler i Grenland

Innhold

Tre aktører har fått tillatelse til å leie ut elsparkesykler i Grenland. De har fått lov til å sette ut 400 elsparkesykler hver, og de bestemmer selv fordeling mellom kommunene.

Firmaene Ryde Technology AS, SURF Ride AS og Zvipp AS har fått tillatelse til utleie i 1 år fra 1. april 2023 til 31. mars 2024.

Grenlandskommunene har utarbeidet en forskrift som utleierne må følge. Den setter blant annet krav til teknisk kvalitet på sparkesyklene, hvordan utleierne skal sikre framkommelighet og orden, og sikre trygghet og sikker ferdsel for alle.

I 2024 må utleierne søke på nytt. Erfaringer i det første driftsåret vil påvirke kravene som settes til ordningen neste år, og hvilke firma som får tillatelse til utleie.

Råd og regler om bruk

De fleste elsparkesyklene vil være til leie i Skien og Porsgrunn. Den beste informasjonen og hvor de er plassert, finner du i appene til utleierne, Ryde, SURF og Zvipp. For elsparkesykler gjelder de samme trafikkreglene som for sykler.

Hovedregelen når du parkerer en elsparkesykkel, er at den ikke skal være til hinder eller ulempe for andre. Du må derfor parkere slik at barnevogner og rullestolbrukere lett kan passere uten å bli hindret.

Gode tips til parkering:

  • Parker godt til siden på et fortau, helst langs vegger eller kanter slik at den stikker minst mulig ut på fortauet.
  • Parker i sykkelstativ
  • Unngå parkering på smale fortau

Nye regler for bruk av elsparkesykler, se:

Det er politiet som håndhever brudd på trafikkreglene.

Brukerstøtte/ kontaktinformasjon

Utleie av elsparkesykler er et rent kommersielt tilbud. Har du spørsmål om bruken av sparkesyklene, eller vil melde fra om feilparkerte sparkelsykler, anbefaler vi deg å ta direkte kontakt med utleieselskapene.

Ryde: e-post: support@ryde-technology.com. telefon 67 79 26 44

SURF: e-post: info@surfingscooters.com, telefon 21 51 00 31

Zvipp: e-post: support@zvipp.no, telefon 93 03 33 90

Til toppen