Eldreprisen 2023

Innhold

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for eldre i Porsgrunn kommune?

Du kan foreslå kandidater eller selv søke på Eldreprisen 2023 på kr. 10.000,-. Vinneren må gi prisbeløpet videre til et fritt valgt formål for eldre i kommunen.

Eldreprisen er en hederspris til organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner, som har utmerket seg særskilt gjennom sin innsats for eldre i Porsgrunn kommune.

Eldreprisen på kr. 10.000,- vil bli delt ut på Eldredagen 2. oktober 2023 på Ælvespeilet. Forutsetningen for prisen, er at prisbeløpet gis videre til formål for eldre. Dette formålet vil bli offentliggjort i forbindelse med overrekkelse av prisen.

Porsgrunn kommunes Eldreråd utgjør juryen, som nominerer vinneren/vinnerne for hvert år.

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes innen 1. september 2023 til:

Eldrerådet v/sekretær Åsne Rongved, Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller pr. epost: asne.rongved@porsgrunn.kommune.no

 

 

Til toppen