Eldre og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose mot covid-19

Innhold

Sykehjemsbeboere og personer som er 75 år eller eldre anbefales å ta ny oppfriskningsdose hvis det har gått mer enn seks måneder siden forrige dose.

Regjeringen har bedt kommunene om å gjennomføre vaksinasjon så snart som mulig, og helst i løpet av april. Hensikten er å gi beskyttelse før en mulig smittebølge våren eller sommeren 2023.

Beslutningen er basert på råd fra Folkehelseinstituttet.

En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

Se hvordan du bestiller vaksinetime her

Til toppen