Disse skal sitte i hovedutvalgene

Innhold

Nå er det klart hvem som skal sitte i Utvalg for barn, unge og kultur, Utvalg for helse og omsorg og Utvalg for miljø og byutvikling i perioden 2023-2027

Utvalg for barn, unge og kultur

11 medlemmer og like mange varamedlemmer pr. parti/gruppe + 2

Medlemmer Varamedlemmer
Vilde Athena Berg-Nilsen (SV) leder
Oddvar Gran (SV)
Tone Skau Jonassen (Ap)
Lars Erik Keskitalo (SV)
Anita Stokkeland (SV)
Tina Brorsen (SV)
Emma Li Hu Humlegård (Ap) nestleder
Elisabeth Oksum (Ap)
Astrid Borchgrevink-Lund (Ap)
Mina Andreassen (Ap)
Ragnar Anundsen (Ap)
Heidi Gjøsæter (Ap)
Freddy Etland Stave (Frp) Thomas Jacobsen (FrP)
Merete Lia (FrP)
Jan Tormod Løkslid (FrP)
Rune Haugen (INP) Henning Hansen (INP)
John Gunnar Engravslia (INP)
Ann Kristin Amlie (INP)
Bjørn Tore Hjartsjø (H)
Kristina Lunde (H)
Kalle Hermansen (H)
Stig Oprann (H)
Siw-Anett Hegna-Malmin (H)
Jan Roger Barth (H)
Arno Johansen (H)
Anne Karin A. Hansen (H)
Gordon Kleppe (KrF) Kjersti Ann Madsen (R)
Tommy Westby (KrF)
Lars Martin Lillevold (KrF)
Kjersti Myro (MDG) Guro Nystad-Hansen (V)
Øystein Mørkesdal (MDG)
Hilde Sti (MDG)

 

Utvalg for helse og omsorg

11 medlemmer og like mange varamedlemmer pr. parti/gruppe + 2

Medlemmer Varamedlemmer
Lillian Elise Esborg Bergane (Ap) leder
Aebgin John Poickattill (Ap)
Terje Sønslien (Ap)
Kristian Leerstang Sørensen (Sp)
Merete Sjølie Pedersen (Ap)
Heidi Gjøsæter (Ap)
Hossein Alangeh (Ap)
Jon L. Leiulfsrud (Ap)
Nelly Olsen (Frp) nestleder Åse Helene Løvlid (FrP)
Kenneth Lindhjem (FrP)
Frank Hanssen (FrP)
Etty Ragnhild Nilsen (SV) Bjørn Stian Larson (SV)
Anita Stokkeland (SV)
Per Gunnar Disch (SV)
Stein Olav Kåsa (INP) Cathrine Jordbrudal (INP)
John Gunnar Engravslia (INP)
Henning Hansen (INP)
Siw-Anett Hegna-Malmin (H)
Fredrik Flatland (H)
Ingar Eckholdt (H)
Leif S. Bryn (H)
Berit Lindøe (H)
Arno Johansen (H)
Helge Fredriksen (KrF) Maren Lithell Skilbred (KrF)
Siri Nyen (KrF)
Bodil Karin Kleppe (KrF)
Kjersti Ann Madsen (R) Gitte Slåtta (R)
Kristian Ærendsgaard Haugen (R)
Frank Hermann Hansen (R)
Ole Bernt Wang (V) Sabine Gehring (MDG)
Siren Cathrine Johnsen (V)
Versin Salar (V)

 

Utvalg for miljø og byutvikling

11 medlemmer og like mange varamedlemmer pr. parti/gruppe + 2

Medlemmer Varamedlemmer
Trond Ingebretsen (Ap) leder
Ole Kåre Wagenius (Ap)
Tone Skau Jonassen (Ap)
Line Mikalsen-Høiback (Ap)
Roger Hansen (Ap)
Bjørn Kronstad (Ap)
Robert Welfler (Frp) nestleder
Merete Lia (Frp)
Astrid Borchgrevink-Lund (Ap)
Roald Eriksen (FrP)
Tor Åge Holtsdalen (FrP)
Dag Lindhjem (FrP)
Anne Kristine Grøtting (Sp) Stian Ø. R. Aasoldsen (Sp)
Lars Vassend (Sp)
Ole Jakob Buer (Sp)
Gunnar West Sørlie (INP) Paul Hafredal (INP)
Rune Haugen (INP)
Ann Kristin Amlie (INP)
Christine B. Hermansen (H)
Esben Storvand (H)
Anne Karin A. Hansen (H)
Geirr Frønes (H)
Siren Cathrine Johnsen (V)
Anne C. Syversen (H)
Stig Oprann (H)
Tine Rørvik (H)
Fredrik Botnen Nordahl (R) Kine Jansen Egge (R)
Ole Mathisen (V)
Thomas Andre Fjeld Bjørholdt (R)
Lars Stokke (MDG) Tord Samdal (KrF)
Kjersti Myro (MDG)
Regine Bøe (MDG)
Til toppen