Dialogkonferanse om slambehandling

Innhold

Hvordan skal 13 kommuner behandle 75 000 tonn avløpsslam?

Porsgrunn kommune er deltaker i et prosjekt der målet er å finne fremtidsrettede løsninger for behandling av avløpsslam.

Alle kommunene i prosjektet er i gang med å bygge nye sekundærrenseanlegg eller nitrogenrenseanlegg. Dette vil generere betydelig mer slam i tiden fremover. Samtidig ser vi økte utfordringer gjennom forslag til ny gjødselvareforskrift og endret fokus fra EU med forslag om økte krav til energigjenvinning og resirkulering av næringsstoffer.

Landbruket har vært vår foretrukne mottaker av biorest hittil. Men vi er usikre om vi i fremtiden kan satse på landbruket som eneste avsetningskanal og ønsker å utvikle supplerende løsninger.

Kommunene inviterer derfor markedsaktører, kunnskapsmiljøer og andre relevante aktører i verdikjeden for slambehandling til en dialogkonferanse. Vi ønsker oss en dialog som gir oss innspill til hvilke aktuelle løsninger som finnes, hva det er behov for å utvikle videre og hvordan vi kan rigge konkurranser for å oppnå et best mulig resultat.

Tid: Onsdag 19. april kl. 10.00-15.00
Sted: NHO - Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Les mer om dialogkonferansen

Påmelding til dialogkonferansen

Til toppen