Det kan skje med deg også

Innhold

Plutselig står du der - uten mulighet til å utføre jobben din. Kanskje har du fått en sykdom som gjør at du ikke kan gå tilbake til din egentlige jobb, eller du har møtt på andre utfordringer som gjør at du må tenke nytt? Keops er bidragsyter til ny jobbstart for mange.

Keops Arbeid og Utvikling KF er en arbeid- og inkluderingsbedrift som motiverer, bistår og styrker mennesker på veien til et yrkesaktivt liv. Hittil i år har 673 mennesker – som deg og meg – fått en ny mulighet til å komme i arbeid, fått støtte på veien mot ny jobb eller kommet tilbake til egen jobb.

- Det er viktig for oss å formidle at her hjelper vi alle typer mennesker. Det er ikke slik at det kun er den eller den kategorien mennesker som trenger hjelp til en ny start. Alt fra ufaglærte til høyt utdannede kan ha behov for å forme nye veier en eller annen gang i løpet av livet, sier utviklingsleder i Keops Torunn Evensen.

Torunn Og Morten1 1500

Tok sats og startet for seg selv
Line Halvorsen er en av de som via Keops har fått hjelp til en ny start.  Tidligere har hun hatt arbeid innen helse og butikk. Av helsemessige årsaker måtte hun tenke nytt.

Med hjelp og veiledning fra Keops har hun startet foretaket Mamma og Minsten. Der tilbyr hun ulike typer massasje til babyer, gravide og andre som måtte trenge det. Hun holder også babymassasje- og fødselsforberedende kurs.

Maria Og Line 2 1500

Line har et eget behandlingsrom på ovenpå Flex trim & Mosjon og vis a vis Banken Cafe på Heistad. Hun reiser også rundt til bedrifter og på hjemmebesøk for de som ønsker det

- Jeg tok utdanning ved Doulaskolen og Norsk Babymassasje Skole for noen år siden, og jeg har hele tiden hatt en drøm om å kunne drive med dette. Nå er jeg startet opp, og er veldig glad for å ha støtte og mulighet til det, sier Line Halvorsen.

- Jeg er veldig opptatt av å vise gravide og par hvordan de med enkle grep kan gjøre graviditet, fødsel og barseltid til en tid fylt med ro og glede, sier hun.

Via NAV ble hun henvist til KEOPS. Det første de gjorde var å kartlegge og vurdere arbeidsevne. De ga henne økt innsikt i egne muligheter, ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng. Deretter fikk hun en jobbkonsulent, som veiledet og støttet i prosessen mot jobb.

Inkubatorselskapet Proventia ble koplet på. De foretok en næringsfaglig vurdering. De hadde også gode råd å komme med.

- Oppstartsfasen kan være tøff. Det er om å gjøre å skaffe seg et kundegrunnlag for å få lønnsom drift. Da er det bra at Line kan beholde arbeidsavklaringspengene i 6-9 måneder, sier Maria Furuholmen, som har vært Lines jobbkonsulent i Keops.

Maria er fremdeles tilgjengelig om Line trenger veiledning, tips og råd.

All opplæring skjer på individnivå
Det er mange årsaker til at man får tilbud om veiledning fra Keops. Det kan være å få avklart arbeidsevne, lage en plan for å komme i arbeid, få støtte på veien mot ny jobb eller for å komme tilbake til egen jobb. De fleste oppdragene Keops får, kommer via NAV.

Keops har bred kunnskap om yrker, utdanning og arbeidsmarkedet og besitter et stort kontaktnett innenfor privat og offentlig næringsliv. I tillegg har våre ansatte god kunnskap om hvordan helseutfordringer kan påvirke den enkeltes arbeidskapasitet. Tilgangen til denne totalkompetansen øker sjansene for å komme i en jobb som matcher godt med den enkeltes muligheter, ferdigheter, preferanser og interesser.

Keops legger forholdene til rette slik at den enkelte deltaker kan utvikle og prøve ut sine ressurser, med det mål å kunne søke utdanning eller få ordinært arbeid.

Foretaket har en helhetlig og individuell tilnærming på bakgrunn av den enkelte deltakers behov. Personlig oppfølging og veiledning er nøkkelord i det arbeidet Keops gjør. Jobbkonsulentene har god kompetanse på veiledning.

Mye helse i å delta i arbeidslivet
Det å delta i et arbeidsliv kan for mange gi økt livskvalitet. En arbeidssituasjon som matcher den enkeltes ressurser og helsesituasjon er ofte en svært viktig arena for å føle mestring, læring og utvikling.

Å være en del av et godt arbeidsmiljø gir glede og bygger identitet. Det å være selvforsørget og økonomisk uavhengig, er ofte forbundet med høy livskvalitet, som igjen er vesentlig for det totale helsebildet.

Samfunnsmessig gevinst
Verdien av å få et menneske fra A til B har en enorm gevinst. Ikke bare for vedkommende selv, men også i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Trygdeutbetalingene reduseres, skatteinntektene og verdiskapingen øker.

Det kan lages store regnestykker med tanke på hva dette betyr for samfunnet. Beholder disse jobbtilknytningen over tid, vil samfunnet få en gevinst på mange millioner kroner. Man sier gjerne at en person i 100 prosent jobb, over 10 år, gir en samfunnsgevinst på 4,5 millioner kroner.

Om Keops
Keops er et kommunal eiet foretak i Porsgrunn. De er en viktig tjenesteleverandør for NAV, Porsgrunn kommune og næringslivet.   

De har 39 ordinært ansatte jobbkonsulenter og arbeidsledere + skjenkekontrollører.

250-300 personer deltar til enhver tid i deres tiltak. Mange får opplæring og ny kvalifisering hos ulike eksterne arbeidsgivere. Rundt 10 prosent er i arbeidstrening internt på Keops, med oppgaver knyttet til blant annet Gjenbruksbutikken og Utlånssentralen.

Keops har levert veldig gode resultater over lang tid.

- Keops skal til enhver tid levere de beste resultater sammenliknet med andre aktører i markedet. Bystyret forventer at Keops leverer resultater som på årsbasis er best i Telemark. Det klarer vi, sier daglig leder Morten Kjørholt Pettersen

Kultur, verdisett og ydmykhet for oppdraget er noe av det Keops selv mener er suksesskriteriene.

Til toppen