De fleste bør ha jodtabletter hjemme

Innhold

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.

Jodtabletter brukes for å forebygge utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen forårsaket av stråling fra radioaktivt jod ved atomulykker.

Tilskudd av jod i tablettform vil blokkere opptaket av det radioaktive jodet i skjoldbruskkjertelen, og dermed begrense skadene som radioaktivt jod kan medføre.

Personer over 40 år trenger ikke å innta jodtabletter, da risikoen for å få seneffekter av radioaktivt jod er svært liten. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger heller ikke ta jodtabletter.

Slik får du tak i jodtabletter

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.

Holdbarhet på jodtabletter

Alle tabletter har en holdbarhetsdato. Jodtablettene er imidlertid svært stabile Det betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Dette vet vi fordi det er testet tidligere lagre av tabletter, gjennom mange år, uten at vi har sett en forringelse av kvaliteten.

Når skal tablettene tas?

Dersom en atomhendelse skjer, skal jodtabletter bare tas etter råd fra myndighetene. Rådene vil komme gjennom media, relevante myndigheter, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og/eller på Helsenorge.no

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. For å minimere tiden eksponert for radioaktivt avfall, er det derfor viktig å ha tablettene hjemme.

Kommunalt beredskapslager

Store deler av Porsgrunns barn og unge tilbringer mange timer ukentlig i skoler og barnehager. Kommunen har et beredskapslager med jodtabletter, og en plan for utlevering til skoler og barnehager, om ulykken skulle være ute.

Lenke til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sin nettside med informasjon om situasjonen i Ukraina og nukleære/radiologiske trusler og informasjon om jodtabletter

Øvrig egenberedskap – vær beredt

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reservelager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Lenke til informasjon om hva du bør ha hjemme

Til toppen