Bruk av kommunalt fortau til uteservering

Innhold

Porsgrunn kommune har en prøveordning for sesongen 2024 om bruk av kommunalt fortau til uteservering i Storgata i Porsgrunn sentrum.

Saken og retningslinjer ble vedtatt av formannskapet 11.04.2024. 

Serveringssteder med fasade mot Storgata i Porsgrunn sentrum kan sette bord og stoler på kommunalt fortau, i en bredde på maksimalt 1 meter fra serveringsstedets veggliv, i serveringsstedets åpningstid. Det er en vederlagsfri ordning, og gjelder for sesongen 1. mai til 1. oktober. Ordningen gjelder enkel servering, det er ikke anledning til å selge alkohol på området – dette krever at det inngås leieavtale mot vederlag med Porsgrunn kommune.

Retningslinjene som ble fremlagt for formannskapet opererte med minste fri bredde på 2 meter, i ettertid av saken har det blitt foretatt vurderinger av breddekravet. Administrasjonen har avklart med ordfører og varaordfører at breddekravet endres til følgende: «Generell fri minstebredde settes til 1,5 meter. Det skal være 60 cm fri bredde på hver side av ledelinje hvor det finnes. Det godtas fri minstebredde på 1,2 meter for korte strekninger (hvor total lengde kan være inntil 5 meter).» Retningslinjene er oppdatert i samsvar med endringen.

Bevillingsmyndigheten har fattet et vedtak om utvidet serveringsbevilling i forbindelse med saken om retningslinjer for bruk av kommunalt fortau til uteservering i Storgata, vedtaket er sendt ut til aktuelle serveringssteder.

Serveringssteder plikter å etterkomme anvisninger og påbud fra Porsgrunn kommune, og har ikke krav på kompensasjon dersom serveringsstedet ikke kan sette ut bord og stoler.

Retningslinjer for bruk av kommunalt fortau til uteservering i Storgata i Porsgrunn sentrum

En forutsetning for benyttelse av ordning er at retningslinjene er lest, forstått og akseptert.

Til toppen