Billehotell på Eidanger kirkegård

Innhold

Byggingen av det nye seremonibygget på Eidanger har startet. Tomten er ryddet og grunnarbeidet kan starte. På tomten sto det tre større eiker. For å få plassert et seremonibygg måtte man beklageligvis felle en hul eik.

Nå er eika plassert på en solrik plass rett ved. Tanken er at den skal fungere som et billehotell.

Det tar vanligvis ikke lang tid før småkrypene flytter inn.

Hul Eik 1 770

Hul eller grovvokste eik er en utvalgt naturtype som er særskilt sikret etter naturmangfoldloven.

Det betyr at disse trærne skal bevares, og at grunneiere med hul eik på tomta skal utøve aktsomhet for å unngå skade på naturtypen.

Kommunens eiendomsavdeling kontaktet derfor vår miljørådgiver Kjell-Henrik Semb. Han har vært rådgiver i saken og sørget for at tomten ble naturtypekartlagt. På den måten ble det dokumentert hvilke biologiske verdier som fantes der. Med kunnskap om naturverdiene og de arkeologiske (det ligger nemlig også en automatisk fredet hulveg over tomta), kunne man prøve å plassere et seremonibygg. Den eneste måten å få til dette på, var å felle en av de hule eikene.

- Det ble besluttet å fjerne den eika med lavest verdi. For å ivareta de store naturverdiene ble det bestemt at stammen og de største grenene skulle deponeres på en sydvendt soleksponert plass i nærheten. Dette kalles billehotell og vil bli en fremtidig bolig for et utall av arter - både sopp, lav og insekter, forteller Semb.

Eika er trolig det treslaget i Norge som har størst mangfold av arter knyttet til seg. Så mange som 1500 ulike arter kan holde til i de gamle kjempene.

- For ytterligere å kompensere for felling av eika, ble et skogområde på tomta regulert til rekruteringsområde for hul eik. I dette skogholtet står det en del mindre eik av forskjellig størrelse, som nå får mulighet til å vokse seg store, og på den måten føre arven og artsverdiene i området videre til neste generasjon, sier Semb.

Hul Eik 3 770
Til toppen