Bente Aasoldsen blir ny kommunalsjef

Innhold

Bente Aasoldsen blir ny kommunalsjef for helse og omsorg i Porsgrunn kommune. Hun overtar jobben etter Aud Fleten som går av med pensjon 1. august.

Bente Aasoldsen er 56 år og bor i Porsgrunn.

Hun er i dag ansatt som kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i Sandefjord kommune, hvor hun har vært fra januar 2020. Der har hun hatt ansvar for 2500 ansatte.

Hun har cirka 20 års erfaring som leder, og har tidligere hatt flere ledende stillinger i Porsgrunn kommune. Blant annet har hun vært virksomhetsleder for helse- og omsorgstjenester. Hun har bred erfaring og stor kunnskap om områdene som inngår i stillingens ansvarsområde.

Bente Aasoldsen er utdannet sykepleier, og har også lederutdanning innenfor flere områder som personalutvikling, strategisk ledelse, samspill, lean, juss for ledere i helse- og omsorgssektoren med mer. For tiden holder hun på med topplederutdanning for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Bente Aasoldsen 1500

- Jeg er glad for muligheten til å begynne i denne stillingen, i en kommune jeg bor i og virkelig brenner for! Helse og omsorg er et stort og viktig tjenesteområde som står foran store utfordringer i tiden fremover, demografiutviklingen gir oss utfordringer i forhold til både økonomi og personell, sier Bente Aasoldsen.

- Min oppgave blir å fortsette arbeidet med å skape bærekraftige tjenester inn i fremtiden. 2040 begynner nå! Med på laget vet jeg at jeg har mange dyktige kolleger, både i helse- og omsorgstjenestene og i resten av kommunen. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, samtidig som jeg er ydmyk over å ta over stafettpinnen etter en kapasitet som Aud, legger hun til. 

- Vi er glade for at Bente har takket ja til stillingen og er trygg på at vi får en meget godt kvalifisert leder på et svært viktig område for kommunen, sier rådmann Rose-Marie Christiansen og kommunalsjef Hallfrid Os. 

Til kommunalområdet helse og omsorg hører blant annet alle sykehjemmene, hjemmetjenesten, miljøarbeidertjenesten, psykiatri og rus, familiehelsetjenesten, tjenestekontoret og helse, mestring og rehabilitering. Dette er et stort og viktig ansvarsområde i kommunen, og omfatter tjenester til kommunens innbyggere i de fleste av livets situasjoner.

Stillingen som kommunalsjef inngår som en del av rådmannens ledergruppe.

Til toppen