Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028

Innhold

Alkoholpolitisk handlingsplan for Porsgrunn kommune i perioden 2024-2028 er lagt ut til høring. Fristen for uttalelse er 12.03.24.

Den er planlagt behandlet i utvalg for helse- og omsorg 09.04.24 og deretter i bystyret 25.04.24.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller per post til Porsgrunn kommune, Servicesenteret, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Merkes med saksnummer: 24/2400»

Les høringsforslaget til alkoholpolitisk handlingsplan her

Til toppen