Årets beste livssynsåpne seremonirom 2023

Innhold

Norsk forening for gravplasskultur har kåret Eidanger seremonibygg til Årets beste livssynsåpne seremonirom 2023

Eidanger seremonibygg vant konkurransen over 4 andre kandidater.

- Det er en stor anerkjennelse for alt arbeidet som har vært gjort for å få seremonibygget på plass, sier ordfører Robin Kåss.

- Bygget er viktig for alle i Porsgrunn. Porsgrunn har utviklet seg svært positivt. Dette føyer seg inn i rekken av nye bygg vi kan være stolte av, sier han.

Seremonibygg 2000

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det: "Seremonibygningen ble åpnet i juni 2023, arkitekt er Ario AS. Den ligger mykt og fint plassert i et område med naturlig vegetasjon – og mange kulturminner, tett på Eidanger kirkegård. Bygningen har en trygg og harmonisk selvstendighet i omgivelsene uten å komme i visuell konkurranse med Eidanger middelalderkirke.

Adkomstområdet er åpent og lyst med store vinduer og lyst tre. Forholdene ligger til rette for at gravfølget og andre kan møtes, samtidig som det er anledning å kunne trekke seg litt tilbake. Seremonisalen har en mer lukket og organisk karakter, men naturlig lys slipper inn gjennom vindusspalter i tak og vegger. Fondmotivet er en transparent billedvev av Anne Stabell. Det har tittel Sann tid og viser en gammel eik – men det kan også gi andre assosiasjoner.  Bildet er åpent for mange tolkninger. Inventar og utstyr er gjennomført og tilpasset helheten.

På vei ut etter seremonien, møtes gravfølget av lys og åpenhet – og godt med møteplass både inne og ute.

Seremonibygget har også syningsrom, kjølerom og andre rom, plassert bevisst og logisk i forhold til hverandre, det er funksjonelt og bruksvennlig.

Årets beste livssynsåpne seremonirom går til Porsgrunn kirkelige fellesråd som i samarbeid med Porsgrunn kommune, har fått reist et flott seremonibygg. Kulturarven blir godt ivaretatt ved den hensynsfulle plasseringen i det sårbare kulturlandskapet – samtidig som bygningen har sin egen og trygge selvstendighet.

Forholdene ligger fint til rette for gode og verdige gravferder i et samfunn med et rikt livssynsmangfold."

Premie

Premien for 1. plassen er et diplom og 10 000 kroner.

Kriterier

Generelle kriterier for prisen

 • heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
 • bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
 • være bærekraftig
 • være forankret i egen virksomhet og i Norsk forening for gravplasskulturs formål
 • forvalter av seremonirommet må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Spesielle kriterier for årets pris

 • ha god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken
 • ha funksjonelle og brukervennlige løsninger
 • oppleves som inkluderende og livsynsåpent i utforming og utsmykning – både innvendig og utvendig
 • være tilpasset slik at ulike tros- og livssynssamfunns gravferdsseremonier, samt gravferdsseremoni som ikke er knyttet til ett bestemt livssyn, kan gjennomføres på
  en verdig måte
 • ha gode løsninger for variasjon i symbolbruk, eksempelvis flyttbare religiøse symboler
 • ved endringer av eldre bygg er kulturminneverdier godt ivaretatt

Norsk forening for gravplasskultur sine nettsider

Til toppen