Åpnet nytt livssynsnøytralt seremonibygg på Eidanger

Innhold

Onsdag var det offisiell åpning av bygget som skal brukes til begravelsesseremonier for alle trosretninger og for ikke-troende.

Seremonibygg 2000

Det flotte bygget ble åpnet med taler og musikk.

Fasaden til bygget vil preges av mur, treverk og aluminium. Seremonirommet er utformet med plass til 250 tilhørere. Rommet fremstår som lyst og rolig. Via takvinduer i det spesielle bølgeformede taket, slippes det inn naturlig lys. For øvrig er plass til lagring av 15 kister, en god logistikkløsning for levering av blomster og det er tilrettelagt for bruk av ulike religiøse symboler.

Det er det lokale arkitektkontoret Ario AS som har tegnet bygget.  Det grenlandsbaserte entreprenørselskapet Morgan AS har stått for byggingen.

Som i alle kommunale byggeprosjekter, er det også her øremerket midler til kunst. Til dette spesielle bygget, har man valgt et verk av kunstner og porsgrunnsinnbygger Anne Stabell. Det er et tekstilarbeid i transparent billedvevteknikk med tittelen Sann tid. Motivet er basert på fotografier av en 800 år gammel fredet eik på Veholt i Skien. Kunstverket er montert på seremonirommets fondvegg.

Seremonibygg Anne Kristine Grøtting
Til toppen