Åpnet nye Lilleborge skole

Innhold

Onsdag var det offisiell åpning av det nye bygget som skal huse spesialavdelingen Lilleborge, ved Borge skole.

Ordfører Robin Kåss fikk hjelp av Rebekka og Matheus til å klippe snoren.

Lilleborge Snorklipp 2 770

Det nye 2. etasjes bygget er moderne og godt tilpasset de elevene som skal gå der. Hver elev har sitt eget læringsrom. I tillegg er det blant annet fellesarealer, treningsrom, bad og møterom. Grønn er en farge som går igjen i hele bygget. De fleste vegger er buede. Det betyr lite hjørner.

Lilleborge Arealer 770

Inngangspartiet er vendt mot det andre skolebygget. I tillegg til felles uteområde på skoletomta, har spesialavdelingen et eget, skjermet uteareal.

Lilleborge 1 770

Skolen har fått to flotte kunstinstallasjoner. Disse er plassert i et vindu i hver sin etasje. De kan derfor sees både innenfra og utenfra. Men detaljene ser man først når man kommer tett på. Det er mye kreativitet småting å studere.  Bak montasjene står fredrikstadkunstner Camilla Wexels Riser.

Lilleborge Kunstner Kunst 770

Lilleborge har dette skoleåret 12 elever. Det er en avdeling for elever med vansker innenfor autismespekteret. De har spesialutdannede pedagoger/miljøarbeidere og miljøterapeuter som legger til rette for en god skolehverdag tilpasset elevenes behov.

Til toppen