Legging av kabel på kommunal grunn

Innhold

Skal det legges kabel i kommunal grunn så må det først foreligge godkjent søknad. Det gjennomføres som regel også befaring etter at søknaden foreligger

Porsgrunn kommune benytter Kgrav som system for søknad angående kabel i kommunal grunn. 

KGrav er et verktøy for behandling, koordinering og godkjenning av planlagte gravearbeider. 

Ledningseiere har ansvar for å koordinere sine planer, og veieier godkjenner koordineringen. 

I henhold til vegloven §32, tydeliggjort i endringer av ledningsforskriften gjeldende fra 01.01.2018, skal det utstedes en tillatelse for lednings-/kabelanlegg til å ligge i grunnen. Kravet gjelder ledningsanlegg som skal etableres over/under/langs offentlig vei og omfatter plasstøpte konstruksjoner, skap og kummer. Veimyndigheten utsteder tillatelse gjennom behandlingen i KGrav. 

I kommunene i Vestfold og Telemark som benytter KGrav, skal følgende arbeider som berører veigrunn, registreres og koordineres i KGrav: 

- Arbeid som krysser offentlig vei 

- Arbeid som er over 40 meter

Porsgrunn kommune vil i tillegg bruke KGrav til å gi tillatelse til å ligge i grunnen også for mindre ledningsarbeider. Ved feilrettingssituasjoner søkes gravetillatelse direkte. Kommunene har en sperrefrist på 3 år etter graving for nye arbeider.

Til toppen