Gravesøknad

Innhold

Alle graving på kommunal grunn skal godkjennes av kommunen i god tid før arbeidet startes

Gravesøknad

Før gravearbeider på kommunal grunn gjennomføres må det foreligge en gravesøknad. Dette er for å sikre fremkommelighet i byen, samt å sikre at arealet blir istandsatt etter gjeldende krav.

Porsgrunn kommunes graveretningslinjer
Porsgrunn kommune benytter seg av gravemeldingstjenesten til Geomatikk AS. Dette innebærer at entreprenører må sende gravesøknad via vår kundeportal hos Geomatikk AS for å få tillatelse til å grave i kommunal grunn.

Gå inn på http://www.gravemelding.no/ og send inn din registrering. 
Behandlingstid for søknader inntil 3 dager.

Veileder til ledningsforskriften finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-for-ledningsforskriften/id2913621/

Ferdigmelding

Når gravearbeidet er ferdig er det krav til at dette dokumenteres. Dette foregår også elektronisk via http://www.gravemelding.no/.

Innvilgede gravesøknader

Her finner du en oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Porsgrunn kommune. http://porsgrunn.gravearbeider.no/

Kabelpåvisning

Gravemeldingstjenesten i Geomatikk AS gir også informasjon om de ulike kabel- og ledningsnettene til Porsgrunn kommune i tillegg til Telenor, Skagerak Nett med flere. Felles påvisning av ledningsnettene er i hovedsak en del av avtalen. Henvendelser rettes direkte til Geomatikk.

Vann og avløpsnettet til Porsgrunn kommune påvises av kommunen selv. For denne typen informasjon kontaktes derfor kommunen direkte.

Kontaktinformasjon Geomatikk AS

Ut over dette er kontaktinformasjon:

Geomatikk AS
Telefon: 09146
Telefaks: 800 80 146
E-post: gravemelding.tonsberg@geomatikk.no
Besøksadresse: Kilengaten 24, 3117 TØNSBERG
Åpningstid: 07:30 – 15:30 (man–fre)

Til toppen