Brøyting

Innhold

Kommunalteknikk avdeling Bydrift i Porsgrunn kommune har i oppgave å sikre fremkommeligheten for biler og fotgjengere, også på vinterstid. I den sammenhengen er brøyting en omfattende og viktig oppgave.

Snøbrøyting og -rydding foregår etter et fastlagt mønster. Dette er utviklet på bakgrunn av årelang erfaring. Hva kan du forvente og hvordan kan du bidra i vinter? Her er noen fakta.

Hva prioriteres først?

 • Hovedveier, gang- og sykkelstier, skoleveier og fortau blir brøytet først.
 • Deretter prioriteres boligveiene.

Når blir det brøytet der du bor?
Under normale forhold er også boligveiene brøytet én gang innen kl. 7 om morgenen på hverdager, før kl. 8 på lørdager og klokken 10 på søndager og helligdager.

 • Brøytemannskapene jobber innenfor fastlagte geografisk områder.
 • Porsgrunn er inndelt i 25 slike områder (eller roder som de kalles).
 • Hvis nabogata brøytes en stund før “din” gate, kan årsaken være at nabogata ligger i en annen rode enn din.

Bør du vente med å “feie for egen dør”?
Vanligvis brøytes alle gater to ganger i løpet av samme dag eller døgn.

 • Første gangs brøyting sikrer fremkommelighet.
 • Neste gang brøytemannskapene kommer, blir det ryddet ordentlig.
 • Derfor kan det lønne seg å vente til gata er ferdig ryddet før du tar vekk snøen som er brøytet inn på dine områder. Da slipper du å gjøre jobben en ekstra gang!

Hvordan kan du best hjelpe til?
Privatbiler som er parkert i smale boliggater er brøytemannskapenes største utfordring. I beste fall blir disse “brøytet inne”. I verste fall vil de hindre hele gaten fra å bli brøytet og ryddet.

 • Parker bilen slik at den ikke hindrer snøbrøyting.
 • Unngå å måke snø fra egen eiendom ut på offentlig vei eller fortau. Det bare forskyver “problemet”, bokstavelig talt. Neste gang det brøytes kan snøen ende hos naboen. I mellomtiden vil snøen ofte ha frosset til isklumper som kan skade brøyteutstyret.
 • Fjern vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og er til hinder for brøytemannskapene.

Hvilke forventninger skal du ha?
Brøytemannskapene er tilenhver tid opptatt av å gjøre en best mulig jobb. Når værforholdene er vanskelige og snømengdene svært store, tar ryddejobben naturlig nok mer tid.

 • Boligveiene kan være ufremkommelige om natten ved store snøfall.
 • Enkelte fortau blir ikke brøytet, for eksempel der veien er ekstra bred eller det er et brøytet fortau på den andre siden av veien.

Alle har glede av best mulig fremkommelighet.
Snømåking og –rydding av kommunale veier er uten tvil kommunens ansvar, men mange kan bidra. Arbeidet går raskere og resultatet blir bedre når brøytemannskapene ikke møter hindringer!

Vi ønsker Porsgrunns innbyggere en god vinter!

Porsgrunn Kommune
Kommunalteknikk
Postboks 128,
3901 Porsgrunn
Tlf: 35 54 70 00
Beredskapstlf. etter kl. 16.00: 35 59 34 00
e-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen