Strømperehabilitering av avløpsledninger i diverse gater

Innhold

Avløpsledningenes dårlige forfatning gjør rehabilitering nødvendig. Rehabiliteringen vil pågå i diverse gater gjennom hele året. 

Strømperehabilitering: Under rehabiliteringen vil et nytt “rør/strømpe” laget av polyester-filt ”vrenges” inn og etableres i det gamle røret, deretter blir denne strømpen herdet med damp/varme.

Under denne prosessen vil det bli frigjort styrèngass. Denne gassen kan fra tid til annen kunne merkes som en ubehagelig lukt i nærliggende hus. Det gjøres oppmerksom på at gassen er helt ufarlig ved så små konsentrasjoner som det her er snakk om. Normalt vil den forsvinne i løpet av kort tid og uten å skape sjenanse av noen betydning.

Det blir ingen graving ved å benytte denne metoden.

De registrerte grenrør/stikkledninger åpnes ved hjelp av en fjernstyrt robot under kontinuerlig TV-inspeksjon, rett etter strømpe-installasjonen.

Det er en ekstern entreprenør som utfører dette arbeidet for Porsgrunn kommune.

De husstander som har sine stikkledninger påkoblet ledningen, kan på forhånd gjøre visse forberedelser:

- Sjekk at det er vann i sluk og vannlåser.

- Tett stakeluker eller åpninger på kloakken.

- Følg evt. instruksjoner fra entreprenør fra entreprenøren angående vann-og toalettbruk.

Det vil komme nærmere informasjon til berørte beboere om hvilke gater, samt tidspunkt, som blir rehabilitert.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Stig Hernholm, Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk, tlf. 917 37 872.

Til toppen