Strømperehabilitering av avløpsledninger i diverse gater

Innhold

Avløpsledningenes dårlige forfatning gjør rehabilitering nødvendig. Rehabiliteringen vil pågå i diverse gater gjennom hele året. 

Strømperehabilitering: Under rehabiliteringen vil et nytt “rør/strømpe” laget av polyester-filt ”vrenges” inn og etableres i det gamle røret, deretter blir denne strømpen herdet med damp/varme.

Under denne prosessen vil det bli frigjort styrèngass. Denne gassen kan fra tid til annen kunne merkes som en ubehagelig lukt i nærliggende hus. Det gjøres oppmerksom på at gassen er helt ufarlig ved så små konsentrasjoner som det her er snakk om. Normalt vil den forsvinne i løpet av kort tid og uten å skape sjenanse av noen betydning.

Det blir ingen graving ved å benytte denne metoden.

De registrerte grenrør/stikkledninger åpnes ved hjelp av en fjernstyrt robot under kontinuerlig TV-inspeksjon, rett etter strømpe-installasjonen.

Det er en ekstern entreprenør som utfører dette arbeidet for Porsgrunn kommune.

De husstander som har sine stikkledninger påkoblet ledningen, kan på forhånd gjøre visse forberedelser:

- Sjekk at det er vann i sluk og vannlåser.

- Tett stakeluker eller åpninger på kloakken.

- Følg evt. instruksjoner fra entreprenør fra entreprenøren angående vann-og toalettbruk.

Det vil komme nærmere informasjon til berørte beboere om hvilke gater, samt tidspunkt, som blir rehabilitert.

Det kan forekomme noen ulemper som støy, støv, endret kjøremønster og adkomst til berørte bygg/boliger mens arbeidet pågår

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Stig Hernholm, Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk, tlf. 917 37 872.

Til toppen