Hvordan bli tolk?

Innhold

Tolketjenesten i Grenland trenger stadig frilanse tolker. Det er mulig å sende en åpen søknad.

Vi ønsker personer med følgende kvalifikasjoner:

  • God allmennutdannelse enten fra Norge eller utland
  • Gode språkkunnskaper og formuleringsevne på norsk og aktuelt tolkespråk.

Pålitelighet, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Tolker med statsautorisasjon eller annen form for godkjent tolkeutdanning vil bli foretrukket.

Lønn etter avtale.

Søknad vedlagt kopi av attester og vitnemål sendes:

Tolketjenesten@porsgrunn.kommune.no

eller

Tolketjenesten i Grenland
Postboks 128
3901 Porsgrunn

Kontaktperson: Bashir Aded Ali, 35 54 72 73 / 951 57 321

Til toppen