Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Innhold

Hvem har rett til grunnskoleopplæring for voksne?

Forenklet sagt har de som trenger grunnskoleopplæring rett til grunnskole. Se mer i opplæringsloven § 4A-1.

Søkere skal være over opplæringspliktig alder (hovedregel: over 16 år)

Personer med innvandrerbakgrunn må ha norsk personnummer og ha lovlig opphold i Norge for å tilbud om grunnskole. 

Du må være hjemmehørende i Porsgrunn kommune

Grunnskole er gratis for dem som har rett til den.

Vi tilbyr fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnskunnskap, eller deler av fagene, som den voksne trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole.

Har du noen spørsmål vedrørende søknaden, er du velkommen til å kontakte oss på telefon 909 88 951.

Søknadsfrist: 1.4.

Til toppen