Svømmeskolen

Innhold

Svømmeskole har tilbud om svømming for grunnskoleelever i Porsgrunn kommune

Svømmeundervinsingen er en del av lærerplanen og idrettsfaget i skolen. 
Alle barnehager, 2, 3 ,4, 6 og 8 trinn for tilbud om svømming hos oss.

17 kurs uker i barnehagen
10 kurs uker inne for 2 trinn
7 kurs uker inn og 3 skoletimer ute ved vann og sjø
10 kurs uker inne for 4 trinn
7 kurs uker inne og 3 skoletimer ute ved vann og sjø. I samarbeid med Klokkerholmen leirskole har vi stor fokus på selvberging.
7 kurs uker inne og 3 skoletimer ute ved vann og sjø. Samt tilbud og HLR opplæring på skolen i samarbeid med lærere.

Etter noen år med svømmeskole i kommunen, hvor alle elver får likt antall timer og lik svømmeundervisning kan vi vise til gode resultater i mål oppnåelse.

Undervisningen foregår i Kjølnesbadet og i Stridsklevbadet.

Vi har seks lærere/instruktører som jobber for å gi barna den beste svømmeundervisningen.

Kontaktpersoner

Merethe Rygh Lindgren
Merethe.rygh.lindgren@porsgrunnskolen.no

Teamleder og kursansvarlig

Til toppen