Svømmeskolen

Innhold

Svømmeskolen har tilbud om svømming for grunnskoleelever i Porsgrunn kommune

Svømmeskolen 1

Svømmeundervisningen er en del av lærerplanen og idrettsfaget i skolen. Svømming er kanskje den viktigste ferdigheten barn må kunne dersom de plutselig får behov for det.


Svømmeundervisningen tar vare på så vel barnehagebarn som grunnskolebarns læring, og vi forsøker å gi barnehagebarn et godt vanntilvenningstilbud. Det tilbys 17 kursuker i barnehagen, 7 kursuker for 4 åringen og 10 kursuker for fem åringene.

Trinnene som får svømmeundervisning, er:

  • 10 kurs uker i 2 trinn
  • 10 kurs uker i 3 trinn, her er 3 av timene utendørs med vanntilvenning som tema.
  • 10 kurs uker i 4 trinn
  • 10 kurs uker i 6 trinn, her er 3 av timene utendørs med selvberging som tema.
  • 10 kurs uker i 9 trinn, her er 3 av timene utendørs, med livredning som tema. Elevene får tilbud om eget HLR kurs.

Vi har hentet inspirasjon i fra Nederland og bruker Easy Swim konseptet, som innebærer bruk av svømmevester i vår undervisning. Vi har hentet ut en stor del av deres måte å legge opp undervisningen på og satt det sammen med de norske kompetansemålene for hvert trinn.

Svømmeskolen startet opp som et `spleiselag` med alle skolene i kommunen i 2017. Svømmeundervisningen legger sjelen sin i å gi barna glede og positive utfordringer i faget, med en progresjon som er tilpasses enkeltelevene. Alle skoler får likt antall timer og lik undervisning.

Vi startet registrering av ferdigheter allerede i 2016.

Måloppnåelsen i svømming ligger i 4 trinns kompetansemål. I Porsgrunn kommune ligger vi høyt over landsgjennomsnittet. Kompetansemålet er:  

`Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svømme 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stoppe og hvile (imens flyte på mage, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter. Deretter svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land.`

Resultatene til Porsgrunn Svømmeskole:

Svømmeskolen 3

Ønsker du å lese om Norges svømmeferdigheter, så finner du det her:

Fakta om drukning og drukningsforebygging (flyte.no)

Svømme skolen tilbyr i tillegg: 

  • Fullt kurs i livredning
  • Årlige livrednings prøver
  • Førstehjelps kurs & DHLR kurs 

Undervisningen foregår i Kjølnesbadet og i Stridsklevbadet, og på de strendene som ligger i nærområdet til skolene.

Vi har seks instruktører som ønsker barna velkommen i hallen.

Tips til sider som er aktuelle for foresatte og elever

https://svommedyktig.no/

Water Competence

Ønsker du svar på spørsmål om kurs aktivitet? Ta kontakt med kursansvarlig og team leder merethe.rygh.lindgren@porsgrunnskolen.no 

Til toppen