Hva koster det?

Innhold

Betalingssatser ved Porsgrunn kulturskole.

Elevavgift

Gjeldende avgifter fra 01. januar 2021

Elevavgift pr år kr. 3 330.

Kr. 1 665 pr semester/halvår for alle våre tilbud, bortsett fra band som koster kr. 830 pr semester/halvår (faktura utsendes i mars og oktober).

Det gis inntektsbasert elevavgift etter følgende beregninger:

For dagsaktuell inntekt mellom 3G og 5G (304.053 – 506.755 pr år):

Elevavgift pr år kr. 1 650.  Kr. 825 pr semester/halvår.

For dagsaktuell inntekt under 3G (kr. 304.053 pr år):

Elevavgift pr år kr. 1 150. Kr. 575 pr semester/halvår.

*G= Folketrygdens grunnbeløp tilsvarer p.t. kr. 101.351,-.

Vilkår for inntektsbasert elevavgift:
Elevavgiften beregnes ut fra husstandens brutto inntekt.  All bruttoinntekt under kr. 500.000,- må dokumenteres med siste års skattemelding og eventuelle tillegg. I motsatt fall vil det beregnes full betaling for elevplassen. Dokumentasjon må sendes/leveres kulturskolen umiddelbart ved oppstart hvert skoleår eller første uken eleven starter sin undervisning. Det vil ikke bli mulig å få inntektsbasert elevavgift med tilbakevirkende kraft.

Søskenmoderasjon  =  30%.  

En elev kan ha flere elevplasser dvs. gå på flere tilbud i kulturskolen, men må da betale fullt ut for disse.

Eksempel:

Barn nr. 1: 1. elevplass = full avgift
Barn nr. 1: 2. elevplass = full avgift
Barn nr. 2, 3, 4..:   1. elevplass = 30% moderasjon
Barn nr. 2, 3, 4..: 2. elevplass = full avgift


Dans

Det gis 50% moderasjon for deltagelse i klassisk ballett for de som har opplæring i flere danseparti. 


Instrumentleie 

gitar kr.  400,-
fløyte kr. 500,-
klarinett kr. 500,-
trompet /kornett  kr. 600,-
waldhorn kr. 700,-
trombone kr. 600,-
saxofon kr. 700,-
xylofon kr. 600,-
cello kr. 600,-
små fioliner kr. 500,-


Kulturskolen leier ikke ut piano, keyboard, slagverk, el.gitar og bassgitar.

Elevene må selv kjøpe det nødvendige notemateriell som trengs til den ukentlige undervisningen.

Til toppen