Hva koster det?

Innhold

Betalingssatser ved Porsgrunn kulturskole.

Gjeldende avgifter fra 1. januar 2024.
(Avgiftene kan bli endret av bystyret i løpet av skoleåret)

Elevavgift pr år kr. 3 600.

Kr. 1 800 pr semester/halvår for alle våre tilbud. Faktura utsendes i mars og oktober.

Inntektsbasert elevavgift

Det gis inntektsbasert elevavgift etter følgende beregninger:

For dagsaktuell inntekt under 4G (474 480 pr år):
Elevavgift kr. 900 pr semester/halvår.

*G= Folketrygdens grunnbeløp tilsvarer p.t. kr. 118 620.

Viktig informasjon til deg som søker om redusert elevavgift

Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr. 474 480 kan du søke om redusert elevavgift. Det er foresattes/samboeres samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn.

Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års skattemelding. Dersom noe ikke er registret i skattemeldingen av skattepliktige person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om dette. Om ikke inntekten samsvarer med fjorårets inntekt på skattemeldingen kan annen dokumentasjon for inntekt godtas i tillegg til skattemeldingen.

Redusert elevavgift gjelder for ett skoleår av gangen, og må søkes om årlig.

Redusert elevavgift gjøres gjeldende etter inntektsdokumentasjon er mottatt av kulturskolen. Dersom denne mangler ved utsendelse av semesteravgift, vil høyeste betalingssats bli benyttet.

Det vil ikke være mulig å få inntektsbasert elevavgift med tilbakevirkende kraft.

Søskenmoderasjon

Vi gir 30% av ordinære skolepenger i søskenmoderasjon på barn nr. 2, 3 osv på en aktivitet. Går barna på flere aktiviteter betales det i henhold til prislistene.

En elev kan ha flere elevplasser dvs. gå på flere tilbud i kulturskolen, men må da betale fullt ut for disse.

Eksempel:

Barn nr. 1:

1. elevplass

=

full avgift

Barn nr. 1:

2. elevplass

=

full avgift

Barn nr. 2, 3, 4..: 

1. elevplass

=

30% moderasjon

Barn nr. 2, 3, 4..:

2. elevplass

=

full avgift


Dans

Det gis 50% moderasjon for deltagelse i klassisk ballett for de som har opplæring i flere danseparti.

Instrumentleie

Kulturskolen har et mindre antall instrumenter til utleie. Det koster 400 kr pr semester å leie et instrument, og elev og foresatte er ansvarlig for at instrumentet blir tatt godt vare på. Kulturskolen leier ikke ut piano, slagverk, el.gitar og bassgitar.

Egenandel Visuell kunst og noter i musikkundervisning

Elevene må selv kjøpe det nødvendige notemateriell som trengs til den ukentlige undervisningen. Elever ved Visuell kunst betaler en egenandel på kr 175 pr semester for materiale brukt i undervisningen.

Øvrig

Rektor har fullmakt til å sette pris på kortvarige kurs/undervisningstilbud.

Foresatte ved Kulturskolen har anledning til å søke kommunens Kontingentkasse etter gjeldende regler.

Til toppen