Hva koster det?

Innhold

Betalingssatser ved Porsgrunn kulturskole.

Gjeldende avgifter fra 01. januar 2023.
(Avgiftene kan bli endret av bystyret i løpet av skoleåret)

Elevavgift pr år kr. 3 490.

Kr. 1 745 pr semester/halvår for alle våre tilbud, bortsett fra band som koster kr. 870 pr semester/halvår. Faktura utsendes i mars og oktober.

Inntektsbasert elevavgift

Det gis inntektsbasert elevavgift etter følgende beregninger:

For dagsaktuell inntekt mellom 3G og 5G (319 197 – 531 995 pr år):
Elevavgift kr. 870 pr semester/halvår.


For dagsaktuell inntekt under 3G (kr. 319 197 pr år:):
Elevavgift kr. 580 pr semester/halvår.


*G= Folketrygdens grunnbeløp tilsvarer p.t. kr. 106 399.

Viktig informasjon til deg som søker om redusert elevavgift

Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr. 532 000 kan du søke om redusert elevavgift. Det er foresattes/samboeres samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn. 

Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års skattemelding. Dersom noe ikke er registret i skattemeldingen av skattepliktige person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om dette. Om ikke inntekten samsvarer med fjorårets inntekt på skattemeldingen kan annen dokumentasjon for inntekt godtas i tillegg til skattemeldingen.

Redusert elevavgift gjelder for ett skoleår av gangen, og må søkes om årlig.

Redusert elevavgift gjøres gjeldende etter inntektsdokumentasjon er mottatt av kulturskolen. Dersom denne mangler ved utsendelse av semesteravgift, vil høyeste betalingssats bli benyttet.

Det vil ikke være mulig å få inntektsbasert elevavgift med tilbakevirkende kraft.

Søskenmoderasjon  =  30%.  

En elev kan ha flere elevplasser dvs. gå på flere tilbud i kulturskolen, men må da betale fullt ut for disse.

Eksempel:

Barn nr. 1: 1. elevplass = full avgift
Barn nr. 1: 2. elevplass = full avgift
Barn nr. 2, 3, 4..:   1. elevplass = 30% moderasjon
Barn nr. 2, 3, 4..: 2. elevplass = full avgift


Dans

Det gis 50% moderasjon for deltagelse i klassisk ballett for de som har opplæring i flere danseparti. 

Instrumentleie 

gitar kr.  400,-
fløyte kr. 500,-
klarinett kr. 500,-
trompet /kornett  kr. 600,-
waldhorn kr. 700,-
trombone kr. 600,-
saxofon kr. 700,-
xylofon kr. 600,-
cello kr. 600,-
små fioliner kr. 500,-


Kulturskolen leier ikke ut piano, keyboard, slagverk, el.gitar og bassgitar.

Elevene må selv kjøpe det nødvendige notemateriell som trengs til den ukentlige undervisningen.

Til toppen