Grunnskoleopplæring

Innhold

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Hovedansvarlig for grunnskoleopplæringen i Porsgrunn kommune er kommunalsjef for Barn og unge.

Klart vi kan! Ordensreglement Porsgrunnskolen
Til toppen