Svare på tilbud om plass

Innhold

Tilbud om plass i hovedopptaket

Vi sender ut tilbud om plass etter hovedopptaket i midten av mars. Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som kan få plass i ønsket barnehage. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak.

Alle barn født i august, september, oktober eller november med lovfestet rett til plass, vil få et tilbud senest den måneden barnet fyller ett år. Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage.

Barnehagen kan velge å tilby barn som blir 1 år i september, oktober og november plass fra barnehagestart. Familien kan imidlertid velger å vente med å benytte seg av plassen til den måneden barnet fyller 1 år. Venter de til måneden barnet fyller 1 år, har de heller ikke plikt til å betale for plassen tidligere.

Etter hovedopptak blir det nye ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i det løpende opptaket. Søkere som får tilbud i løpende opptak, kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage.

Vi praktiserer ikke nummerert plass på søkerliste, men tildeler plass etter barnehagens vedtekter.

Tilbud om plass i løpende opptak

Plasser som blir ledige utenom hovedopptak tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får et tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av at det er ledige plasser og at barnet er i riktig aldergruppe.

Du vil ikke motta svar på søknaden før vi kan tilby en plass.

Slik får du svar på søknaden

Vi sender ut tilbud til din digitale postkasse. Tilbudet må besvares i barnehageportalen av samme person som sendte søknaden.

Frist for å svare

Svarfrist er fem dager. Svarer du ikke innen fristen, kan du risikere å miste plassen. Du svarer på tilbudet i barnehageportalen.

Svare på tilbud

Dersom du skal takke "ja" på tilbud om plass

Logg inn på barnehageportalen via ID-porten. Gå inn på "Min side", og velg "Aktuelle saker".

 • Hvis du får tilbud om plass i barnehagen som var ditt førstevalg, så svarer du "Takke ja".
 • Dersom du ikke fikk førsteønsket innfridd, men fikk tilbud fra en barnehage lenger nede på prioriteringslisten, kan du svare "Takke ja". Da faller søknad om ønsket barnehage bort, og barnet vil starte i barnehagen dere har fått tilbud fra.
 • Du kan svare "Takke ja, beholde ventelisteplass". Da takker du ja til plass i barnehagen du har fått tilbud fra, men venter på plass i barnehage høyere opp på prioriteringslisten du satte opp da du søkte.
 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Porsgrunn, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
 • Har du barnehageplass, og søker overflytting utenom hovedopptak, må du si opp plassen du allerede har. Det gjøres enten skriftlig eller på barnehageportalen.

Dersom du skal takke "nei" til tilbud om plass

 • Du kan svare "Takket nei". Dersom det er 1. ønske, mister du tilbudet og søknaden slettes. Ønsker du da plass i en barnehage, må du sende inn ny søknad. Dersom det for eksempel er 3.ønske du takker nei til, vil du fortsatt stå på venteliste for 2.ønske og 1.ønske.
 • Du kan svare "Takket nei, med endret startdato". Du mister tilbudet, men blir stående på venteliste, og endrer ønsket oppstartsdato.
 • Dersom du allerede har barnehageplass, og takker nei til nytt tilbud ved hovedopptak, står du uten barnehageplass.
 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Porsgrunn, uavhengig om du har fått et tilbud i ønsket barnehage eller ikke.

Klage på tilbud om plass

Klagen må fremstilles skriftlig. Det må presiseres:

 • hvilke vedtak det klages over
 • årsaken til klagen
 • den eller de endringer som ønskes
 • eventuelt andre/nye opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen
 • hvis det klages for sent, oppgi grunnen til det

Klagen må undertegnes.

Les mer om klagemuligheter her.

Til toppen