Søke barnehageplass

Innhold

Barn som er med i hovedopptaket

 • Barn som oppfyller kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass.

Kun barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud i hovedopptaket. Andre barn vil få tilbud dersom det er ledige plasser etter hovedopptak. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til barnehageplass har fått et tilbud. Lovfestet rett til plass i hovedopptak er oppfylt når du får tilbud om plass i Porsgrunn, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
For mer informasjon om lovfestet rett til barnehageplass, se Regjeringens sider.

Søk herhttps://barnehage.visma.no/porsgrunn

Sammenheng mellom hovedopptak og løpende opptak

 • Dersom du har søkt etter fristen 1. mars, blir søknaden med i det løpende opptaket.
 • Barn som ikke har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket, og ikke får tilbud om plass, vil automatisk bli med i løpende opptak etter hovedopptaket.

Søknadsfrist

Hovedopptaket

Søknadsfrist 1. mars. Gjelder for plasser som blir ledig ved nytt barnehageår, fra 1. august.
Nytt barnehageår er 1. august i alle kommunale barnehager og i de fleste private barnehager. Informasjon om dette vil du finne i barnehagens vedtekter.

Løpende opptak

Du kan søke om plass hele året. Få plasser blir ledige utenom hovedopptaket, så vi kan ikke si noe om når du kan forvente å få plass.

Slik søker du

1. Finn aktuelle barnehager

 • Du kan kun ha èn aktiv søknad om gangen.
 • Du kan sette opp inntil åtte barnehager i en søknad, som du prioriterer etter ønske.
 • Du kan søke om plass i både kommunale og private barnehager i hele Porsgrunn.

2. Sett deg inn i opptaktskriteriene

 • Plasser i kommunale barnehager tildeles etter Porsgrunn kommunes vedtekter for barnehager.
 • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på den enkelte barnehages egne sider.

3. Registrer søknad i søknadsportalen

 • Du må ha personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobilnummer.
 • Dersom du mangler personnummer fordi barnet er av utenlandsk opprinnelse, så ta kontakt med kommunens Servicesenter.
 • Dersom det er særskilte grunner til at barnet bør prioriteres ved opptak, må det sendes inn dokumentasjon på dette til Porsgrunn kommune. Dette kan gjelde barn med nedsatt funksjonsevne, anbefaling fra barnevern eller barn fra familier med store belastninger på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller sykdom i hjemmet.

Endre plassprosent på eksisterende barnehageplass

Dersom du ønsker å endre plassprosent på eksisterende barnehageplass (øke eller redusere plass) må du  logge deg inn på "Min Side" på barnehageportalen. Velg "Mine plasseringer (endre/si opp plassen)" - Der kan du velge "Endre plass" - "Velg endringsdato" - "Plasstørrelse" - "Sende".

Hva skjer videre?

Annen informasjon om det å søke barnehageplass i Porsgrunn

Barnehagen vil godkjenne eller avslå søknaden din. Svaret blir sendt til digital postkasse. 


Klage

 

Til toppen