Søke barnehageplass

Innhold

Generell informasjon

Alle søknader blir slettet i slutten av desember og alle som ønsker å være med i hovedopptaket må legge inn ny søknad fra januar.

Barn som er med i hovedopptaket - søknadsfrist 1. mars

  • Barn som oppfyller kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass.

Kun barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud i hovedopptaket. Andre barn vil få tilbud dersom det er ledige plasser etter hovedopptak. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til barnehageplass har fått et tilbud. Lovfestet rett til plass i hovedopptak er oppfylt når du får tilbud om plass i Porsgrunn, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
For mer informasjon om lovfestet rett til barnehageplass, se Regjeringens sider.

Søk herhttps://foresatt.visma.no/porsgrunn

Sammenheng mellom hovedopptak og løpende opptak

  • Dersom du har søkt etter fristen 1. mars, blir søknaden med i det løpende opptaket.
  • Barn som ikke har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket, og ikke får tilbud om plass, vil automatisk bli med i løpende opptak etter hovedopptaket.

Søknadsfrist

Hovedopptaket

Søknadsfrist 1. mars. Gjelder for plasser som blir ledig ved nytt barnehageår, fra 1. august.
Nytt barnehageår er 1. august i alle kommunale barnehager og i de fleste private barnehager. Informasjon om dette vil du finne i barnehagens vedtekter.

Løpende opptak

Du kan søke om plass hele året. Få plasser blir ledige utenom hovedopptaket, så vi kan ikke si noe om når du kan forvente å få plass.

Slik søker du

Søknad om barnehageplass gjøres via foresatteportalen. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.

  • Du må sende en søknad pr. barn
  • Du må legge inn dato for når du ønsker å starte i barnehagen
  • Prioriter rekkefølgen på de barnehagene du ønsker plass i
  • Søknaden er aktiv til du mottar plass eller desember. Det må legges inn ny søknad fra januar

Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Ønsker du å endre søknaden, kan du bruke samme digitale portal som for søknad om barnehageplass. Velg Ny søknad. Dette erstatter tidligere søknad. Her kan du også slette søknaden.

Klage

  • Avslag på søknad om barnehageplass kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Ankefrist er 3 uker fra vedtaket er gjort kjent for partene i saken.

 

Til toppen