Pris og redusert betaling

Innhold

Ordinær pris for barnehageplass

 1. a)  Følgende oppholdsbetaling gjelder pr. måned fra 01.01.2019
  100% plass      5 dager pr. uke           kr. 3.135,-
  80% plass        4 dager pr. uke           kr. 2.658,-
  60% plass        3 dager pr. uke           kr. 2.031,-
  50% plass        2 & 3 dager pr. uke     kr. 1.718,-
  40% plass        2 dager pr. uke           kr. 1.404,-

Mer informasjon om foreldrebetaling kan du finne på:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

 1. b) I kommunale og de fleste private betales det for 11 måneder per år. Juli regnes som betalingsfri. Dersom foresatte tar barnet ut av barnehagen i ferie mer enn 4 uker på sommeren, gir dette ikke betalingsreduksjon.
 2. c) Ved manglende betaling for tildelt plass i barnehage sendes det varsel om oppsigelse av plass/inkassovarsel. Renter og gebyr vil da påløpe. For private barnehager, se den aktuelle barnehages vedtekter.

Du kan få redusert pris dersom:

1. Barnet har søsken i barnehage

 • Dersom du har flere barn i barnehage samtidig, vil du få søskenmoderasjon fra søsken nr. 2. (Dette gjelder ikke betaling for mat). Ordningen gjelder kun søsken som bor fast sammen.
 • Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon
 • Du får lavere pris selv om barna går i forskjellige barnehager i Porsgrunn.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 og flere. Søskenmoderasjon blir gitt til det yngste barnet.

2. Barnet har deltidsplass

 • Alle barnehager tilbyr heltidsplass. Du kan bli tilbudt heltidsplass, selv om du har søkt om deltidsplass.
 • Har du en deltidsplass er det ikke sikkert at du kan få heltidsplass senere i løpet av barnehageåret om du ønsker det. For å endre plassprosent må du søke om endring av plass.
 • I søknadsskjema på nett kan du se hvilke plasstyper som du kan søke i de ulike barnehagene.


3. Foresatte har lav inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Skjema finner du HER.

Inntektsgrenser

 • Husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn 574 750,- kroner kan søke om redusert pris i barnehagen.
 • Det er kommunen der barnet er folkeregistret som skal behandle søknad om reduksjon.
 • Foreldrebetalingen skal for 1. barn utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktig person- og kapitalinntekt (se skattemeldingen).

Hva slags inntekt er med i beregningen?

 • Det er foresattes/samboers samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn.
 • Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års skattemelding. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktige person- og kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om dette.
 • Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal vedlegges som informasjon om familiens økonomi, men er ikke med i utregningsgrunnlaget.
 • Dersom dagens inntekt ikke samsvarer med fjorårets inntekt på skattemelding, kan annen dokumentasjon for inntekt godtas i tillegg til skattemeldingen.

Søknadsfrist

 • Det kan søkes om redusert foreldrebetaling gjennom hele barnehageåret. Dersom søknaden blir innvilget, vil den være gjeldende fra neste fakturamåned. Det gis ikke vedtak om redusert foreldrebetaling med tilbakevirkende kraft.
 • Søknaden gjelder for et barnehageår. 

Slik søker du:

 1. Finn frem relevant dokumentasjon.
  2. Send inn utfylt søknadsskjema

 Her finner du søknadsskjema for redusert foreldrebetaling.

4. Barnet har gratis kjernetid (20 timer per uke)

Foresatte må ha samlet årsinntekt under 548 500 kroner. Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. Dersom barnet har en heldagsplass må du betale for oppholdet utover de 20 timene. Gratis kjernetid gjelder for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. I tillegg gjelder det barn med utsatt skolestart.​ 

Det søkes om gratis kjernetid på grunn av lav inntekt i samme skjema som redusert foreldrebetaling. Skjema finner du HER.

Les mer om foreldrebetaling på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Pris for mat

Pris for mat kommer i tillegg til pris for plass.

 • Kostpenger i den enkelte barnehage varierer fra 250,- til 500,-.
 • Prisen for mat i kommunale barnehager er 350,- per måned.
 • Prisen for mat i private barnehager varierer og står på barnehagens nettsider.
 • Barnehagene kan ikke ta høyere matbetaling enn det maten koster barnehagen.

Vil du vite mer?

Ytterligere informasjon vedrørende oppholdsbetaling kan fås av virksomhetsleder i barnehagen eller kommunens Servicesenter.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen

Til toppen