Nyttige barnehagelinker

Innhold

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med temahefter - Utdanningsdirektoratet

Barnehagefakta - UDIR's nettsted om landets barnehager.

Foreldreutvalg for barnehager - Nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.

Kan jeg gå i barnehagen? - Folkehelseinstituttet

Anbefalinger for mat og måltider i barnehagen - Helsedirektoratet

Bilder av barn - Datatilsynet

Morsmål.no - Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring - NAFO

Nullmobbing.no 

Til toppen