Nåværende ledige barnehageplasser

I barnehageportalen finner du en oversikt over ledige barnehageplasser. Oversikten oppdateres når plasser blir ledige eller fylles opp. For å søke på disse plassene må du sende søknad i barnehageportalen, eller endre søknaden du allerede har sendt inn.

Slik finner du oversikt over ledige plasser

  1. Gå til barnehageportalen.
  2. Velg fanen "Ledige barnehageplasser".

Gå til barnehageportalen for å finne listen over ledige barnehageplasser.

Når blir plasser ledige?

  • Når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen i august.
  • Når plassen i barnehagen sies opp.

De fleste plassene blir ledige i forbindelse med skolestart.