Oversikt over ledige barnehageplasser etter hovedopptak for barnehageåret 24/25

For barn over 3 år: Flåtten, Hovenga, Hovettunet, Skrapeklev, Sandøya, Maristien, Min Barnehage, Tippen og Valhall.

For barn under 3 år: Vestsiden, Lyngveien, Sirius familiebarnehage, Eplehagen, Hovettunet, Sandøya, Min Barnehage, Valhall, Tippen og Rønningen.

Barnehageplass tildeles ikke etter køordning, men etter barnehagens vedtekter.

Når blir plasser ledige?

  • Når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen i august.
  • Når plassen i barnehagen sies opp.

De fleste plassene blir ledige i forbindelse med skolestart.