Oversikt over ledige barnehageplasser

For barn over 3 år: 
Valhall, Min barnehage, Lyngveien barnehage og Flåtten barnehage

For barn under 3 år: 
Valhall.

Barnehageplass tildeles ikke etter køordning, men etter barnehagens vedtekter.

Når blir plasser ledige?

  • Når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen i august.
  • Når plassen i barnehagen sies opp.

De fleste plassene blir ledige i forbindelse med skolestart.