Oversikt over ledige barnehageplasser etter hovedopptak for barnehageåret 23/24

For barn over 3 år: Brevik, Hovenga, Radehuset, Maristien, Skrapeklev og Sandøya.

For barn under 3 år: Brevik og Sandøya.

Barnehageplass tildeles ikke etter køordning, men etter barnehagens vedtekter.

Når blir plasser ledige?

  • Når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen i august.
  • Når plassen i barnehagen sies opp.

De fleste plassene blir ledige i forbindelse med skolestart.