Oversikt over ledige barnehageplasser etter hovedopptak for barnehageåret 21/22

For barn over 3 år: Min barnehage, Hovenga, Radehuset, Vallermyrene, Norlandia Akrobaten, Maristien, Sandøya, Skrapeklev, Skogtoppen, Norlandia Borgeenga og Flåtten barnehage

For barn under 3 år: Min barnehage, Lyngveien, Eplehagen, Hovenga, Radehuset, Vallermyrene, Norlandia Akrobaten, Vestsiden, Sandøya, Skogtoppen, Norlandia Borgeenga, Flåtten og Rønningen barnehage

Barnehageplass tildeles ikke etter køordning, men etter barnehagens vedtekter.

Når blir plasser ledige?

  • Når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen i august.
  • Når plassen i barnehagen sies opp.

De fleste plassene blir ledige i forbindelse med skolestart.