Oversikt over ledige barnehageplasser etter hovedopptak for barnehageåret 22/23

For barn over 3 år: Brevik,  Lyngveien, Spire&Gro Skogtoppen, Tippen, Vallermyrene, Sandøya, Rønningen og Valhall.

For barn under 3 år: Eplehagen, Brevik, Spire&Gro Skogtoppen, Sandøya og Tippen.

Barnehageplass tildeles ikke etter køordning, men etter barnehagens vedtekter.

Når blir plasser ledige?

  • Når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen i august.
  • Når plassen i barnehagen sies opp.

De fleste plassene blir ledige i forbindelse med skolestart.