Oversikt over ledige barnehageplasser etter hovedopptak for barnehageåret 21/22

For barn over 3 år: Hovenga, Skrapeklev, Valhall, Vallermyrene, Maristien, Sandøya, Rønningen barnehage,  Norlandia Borgeenga.

For barn under 3 år: Eplehagen, Radehuset, Vallermyrene, Valhall, Norlandia Akrobaten, Sandøya, Norlandia Borgeenga, Maristien.

Barnehageplass tildeles ikke etter køordning, men etter barnehagens vedtekter.

Når blir plasser ledige?

  • Når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen i august.
  • Når plassen i barnehagen sies opp.

De fleste plassene blir ledige i forbindelse med skolestart.