Oversikt over ledige barnehageplasser etter hovedopptak for barnehageåret 22/23

For barn over 3 år: Flåtten, Brevik, Radehuset, Lyngveien, Hovettunet, Maristien, Min barnehage, Norlandia Borgeenga, Tippen, Vallermyrene, Sandøya og Valhall.

For barn under 3 år: Eplehagen, Brevik, Hovettunet, Maristien, Min barnehage, Norlandia Borgeenga, Radehuset, Flåtten, Lyngveien, Sandøya og Tippen.

Barnehageplass tildeles ikke etter køordning, men etter barnehagens vedtekter.

Når blir plasser ledige?

  • Når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen i august.
  • Når plassen i barnehagen sies opp.

De fleste plassene blir ledige i forbindelse med skolestart.