Bytte, si opp eller endre plass

Innhold

For kommunale barnehager

Når må du si opp?

Har du barnehageplass må du enten sende skriftlig oppsigelse eller registrere oppsigelse på barnehageportalen hvis du

  • ønsker å bytte til annen barnehage i løpet av barnehageåret.
  • ikke lenger ønsker å ha barnehageplass.
  • flytter ut av Porsgrunn kommune og har barnet i en kommunal barnehage. Dersom et barn flytter ut av kommunen, kan plassen kun beholdes et kortere tidsrom, normalt frem til nærmeste nyttårsskifte eller nytt driftsår.

Gå til barnehageportalen - https://foresatt.visma.no/porsgrunn

Det er i kommunale barnehager to måneders oppsigelse, og må være skriftlig eller registreres i barnehageportalen. Se vedtekter til aktuell privat barnehage for oppsigelsestid. 

Oppsigelsestid

  • Det er 2 måneders oppsigelsestid for kommunale barnehager.

For private barnehager

Det er ulike bestemmelser for oppsigelse i de ulike private barnehagene. Vedtektene i den enkelte barnehage vil opplyse om oppsigelsestid og andre bestemmelser for den aktuelle barnehage. Vedtektene finner du på barnehagens hjemmeside.

Her finner du en oversikt over alle barnehagene i Porsgrunn kommune.
https://www.porsgrunn.kommune.no/skole-og-barnehage/barnehage/alle-barnehager/

Slik sier du opp

Du sier opp dagens barnehageplass skriftlig eller på barnehageportalen. Gå inn på barnehageportalen.

Si opp plass

  • Du må betale for plassen ut oppsigelsestiden.
  • I kommunale barnehager må du betale for plassen ut barnehageåret dersom den sies opp etter 1. mars. For private barnehager, se den enkelte barnehages vedtekter.
  • Kommunen vil si opp plassen ved manglende foreldrebetaling, jfr. kommunale vedtekter for barnehage.
  • Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk fra både private og kommunale barnehager.

Ønsker du å bytte barnehage?

Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehage, sender du inn ny søknad.

Skal du flytte?

  • Du kan søke om barnehageplass i kommunale barnehager i Porsgrunn uten at barnet bor i Porsgrunn, men barnet må ha bostedsadresse i Porsgrunn ved oppstartsdato.
  • Flytter barnet ut av Porsgrunn kan plassen kun beholdes et kortere tidsrom, normalt fram til nærmeste nyttårsskifte eller nytt driftsår.

I private barnehager behøver ikke barnet å bo i Porsgrunn.

Til toppen