Ressursavdeling for barn med sammensatte behov

Innhold

I Porsgrunn har vi en barnehageavdeling for barn med sammensatte behov. Avdelingen heter Kastanje, og er en del av Maristien barnehage.

På avdelingen er det plass til 6 barn. Vi tar imot barn fra hele Porsgrunn.

Individuell tilpasning

  • Vi har tett oppfølging av hvert enkelt barn med høy voksentetthet
  • Vi utvikler og opprettholder hvert barns ferdigheter og ressurser
  • Vi er opptatt av å gi det enkelte barn trygghet og gode rammer
  • Vi er opptatt av å bruke lek som tilnærming for å skape utvikling
  • Vi sørger for ro og hvile når det er behov for det

Ansatte

Personalet har lang erfaring og kompetanse - både pedagogisk og helsefaglig

Lokalene

Lokalene er moderne og tilrettelagt. I tillegg til et fellesrom, har vi flere temarom og et eget kjøkken. På kjøkkenet kan vi lage mat for ulike behov.

Temarommene tilrettelegger vi utfra barnas interesser og behov:

  • gymrom med ballbinge
  • to sanserom som fremmer taktile, auditive og visuelle stimuli
  • et bad med mulighet for ulike former for vannlek

En integrert del av Maristien

Vi har et tett samarbeid med de øvrige avdelingene i Maristien. Vi deltar på felles arrangementer, og bruker alle barnehagens fasiliteter om vi ønsker det.

Barna trenger også å trene på sosial kompetanse. Da er det flott at vi er en del av en stor barnehage.

Tett samarbeid med andre instanser

Vi har et tett samarbeid med andre statlige og kommunale hjelpeinstanser, habilitering for barn og unge (HABU), ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsesykepleier og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

I samarbeid med foreldre og hjelpeinstansene utarbeider vi individuelle planer for å opprettholde og utvikle hvert barns ressurser.

Til toppen