Oppmøtesteder ved langvarig bortfall av elektronisk kommunikasjon

Innhold

Bortfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM) betyr at du ikke kan ringe over digitale linjer, bruke internett eller mobilnett. I en slik situasjon vil være svært vanskelig å komme i kontakt med nødetatene, kommunen eller familie og venner. Porsgrunn kommune har flere faste oppmøtepunkter.

– Ved et langvarig strømbrudd og bortfall av elektroniske kommunikasjonskanaler, som telefon og internett, er det viktig at du som innbygger vet hvor du kan henvende deg for å få informasjon fra kommunen, og melde fra om du trenger hjelp, sier beredskapskoordinator Fred Inge Skjærum.

På oppmøtepunktene kan innbyggere få informasjon og melde behov for assistanse fra nødetater. Der vil du møte representanter fra kommunen, som kan varsle nødetatene om din situasjon.

Fred Inge

I en slik situasjon, vil lokalsamfunnet vårt være sårbart. Det er derfor viktig at du kun møter opp på disse stedene når det er helt nødvendig. Vi oppfordrer alle til å være i ro og forflytte seg minst mulig.

Her kan du møte opp:

 • Heistad skole
  Lundedalen 35, 3940 Porsgrunn
 • Brevik oppvekstsenter
  Chrystiesgate 11, 3950 Brevik
 • Stridsklev skole
  Stridsklev Ring 120, 3929 Porsgrunn
 • Vestsiden skole
  Grønstensgate 1, 3919 Porsgrunn
 • Borge skole
  Øvre Liane 57, 3914 Porsgrunn
 • Tveten skole
  Tveitanvegen 6, 3946 Porsgrunn
 • Porsgrunn legevakt
  Aallsgate 41, 3922 Porsgrunn
 • Rådhuset

Mer informasjon
Kommunen har en egen side for beredskap. Her finner du informasjon om Porsgrunn kommunes beredskapsarbeid.

Til toppen