Send inn søknad

Søk via dibk.no eller last ned søknadsskjema og send søknaden i en epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Du kan også sende papirsøknad til Porsgrunn kommune, Postboks 128 , 3901 Porsgrunn eller levere den ved oppmøte på Servicesenteret i Storgata 153.

Til toppen