Hos Renovasjon i Grenland (RiG) finner du informasjon om avfallshåndtering og henting av avfall. Her er også tips og råd om hvordan du skal håndtere avfall på riktig måte.