Ny elgbeitetaksering

Innhold

For å få en bedre oversikt over beitegrunnlaget for elg gjennomførte NIBIO i 2022 og 2023 på oppdrag fra Grenland landbrukskontor en taksering av elgbeite i de tre kommunene.

Et av resultatene fra takseringen er at «beitepresset fra hjortedyr de siste 5-10 årene har vært over plantenes tåleevne for rogn, selje og eik i alle delområdene der disse finnes, samt for furu i vest og bjørk i nord». Rapporten inneholder også anbefalinger til forvaltningen og grunneiere om hvordan beitet kan bedres.

Rapporten kan leses i sin helhet her:

NIBIO RAPPORT 2023
Til toppen