Feltobduksjon

Grenland landbrukskontor gjennomførte høsten 2021 et kurs i feltobduksjon for sine ettersøksjegere.

Intensjonen med kurset var at kommunens ettersøksjegere skal bli bedre til å kunne vurdere dødsårsaken til de dyrene som blir meldt inn som døde, eller hvor de blir meldt inn som syke og senere avlivet.

Kurset var todelt, og ble delt inn i en praktisk del og en teoridel.

Den praktiske delen ble gjort av veterinær på en avlivet hjort, og ble avholdt på slakteriet til Siljan hjort.

Denne delen inneholdt en praktisk gjennomgang av hva man skal se etter vedrørende sykdom/skader mht vurdering av dyret både utvendig og innvendig, samt studier av dyrets involler. I denne sammenhengen ble det også foretatt en gjennomgang mht hva man skal se etter for å vurdere om dyret er tatt av rovdyr eller ikke.

Se film av praktisk gjennomgang her:

Gjennomgangen vedrørende sykdom ble foretatt av veterinær Trond Svare, og delen som gikk på rovvilthåndtering ble foretatt av Espen Marker fra Statens naturoppsyn (SNO).

I den teoretiske delen ble det foretatt en gjennomgang av de viktigste ytre og indre tegn til sykdom og skade på hjortevilt, og hva som er viktig å merke seg i den sammenhengen.

Se film fra teoretisk gjennomgang her:

Selv om kurset i utgangspunktet ble holdt for ettersøksjegere i Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner, kan det også være av interesse for andre som driver jakt på hjortevilt, samt ettersøksjegere i andre kommuner.

Til toppen