Politisk møtekalender 2019-2023

   Porsgrunn kommune har byttet sak- og arkivsystem, og politiske møter fra og med 22.06.2023 finner du i vår nye løsning.

Politisk møtekalender gjeldende fra 22.06.2023

Politiske møter frem til og med 21.06.2023 finner du her:

Til toppen