Reguleringsplan for Roligheten næringsområde - Herøya Porsgrunn er nå godkjent

Innhold

Den 15.10.2020, i sak 58/20 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Roligheten næringsområde - Herøya Porsgrunn.

Roligheten

Du finner også planen med vedlegg på Servicesenteret på Storgata 153.

Planområdet er 10,7 dekar og ligger nordøst på Herøya

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende arealer for veg, parkering og lager.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 20. november 2020. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter

Planbeskrivelse Roligheten.pdf
Plankart Roligheten.pdf
Reguleringsbestemmelser Roligheten.pdf
Saksframlegg - sluttbehandling Roligheten.pdf
Vedtak BYST, Sak 58_20.pdf

Til toppen