Reguleringsplan for Porstomta er nå godkjent

Innhold

Den 17.03.22 i sak 9/22 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Porstomta.

Porstomta

Planområdet grenser til Pors stadion og Bjørndalen næringsområde. Planområdet ligger nær Fv36, ca. 1,5- 2,0 km fra Porsgrunn sentrum med Vestsiden som nærmeste lokalsenter.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av dagligvareforretning med boliger i andre etasje, leilighetsbygg og flerbrukshall ved Pors stadion.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 24. april 2022. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen med vedlegg

 1. Vedtak Bystyret 17.03.22
 2. Vedtak UMB 01.03.22
 3. Saksframlegg sluttbehandling
 4. Plankart
 5. Reguleringsbestemmelser
 6. Planbeskrivelse
 7. ROS-analyse
 8. Illustrasjonsplan
 9. Solskygge diagram
 10. Handelsanalyse
 11. Stabilitetsvurdering
 12. Støyrapport
 13. Støyvurdering
 14. Trafikkvurdering
 15. Merknader
 16. Vedtak UMB 04.05.21
 17. Saksframlegg 1.gangs behandling
Til toppen