Reguleringsplan for Grenlandsporten er nå godkjent

Innhold

Den 31. august, i sak 02/23 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Grenlandsporten.

Grenlandsporten

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. Planområdet ligger nord for tettstedet Langangen i Porsgrunn kommune, ca. 10 km sørøst for Porsgrunn sentrum.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en dagligvareforretning på inntil 1500 m2 inkl. lager.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 29. september 2023. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no 

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen