Reguleringsplan for Fredbovegen er nå godkjent

Innhold

06.02.2020 i sak 5/20, vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Fredbovegen.

Fredbovegen

Planen med vedlegg

  1. Plankart
  2. planbestemmelser
  3. planbeskrivelse
  4. Landskapsplan
  5. ROS-Analyse
  6. Protokoll og saksframlegg sluttbehandling.

Hva betyr vedtaket?

Planområdet ligger ca. 1,5-2,0 km nord for Porsgrunn sentrum og er på ca. 9,9 daa. Planområdet grenser i nord og øst til Pors Stadion, mot boligene langs Ekelundvegen i sør, og mot Fredbovegen i vest Hensikten med planen er å legge til rette for 24 nye boliger i konsentrert småhusbebyggelse, med tilhørende veier og lekeområder.Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 03.04.2020. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Simen Storøy

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen