Reguleringsplan for del av Tveitanlia (planID 647) er nå godkjent

Innhold

Den 16.11.2023, i sak 75/23 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for del av Tveitanlia.

Tveitanlia

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. Planområdet ligger på Eidanger i området Tveitanlia – Snekkeråsen.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse på to og tre etasjer.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 22. desember 2023.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen