Reguleringsplan for «del av området rundt Bratsberg Bruk» er nå godkjent

Innhold

Den 31.10.2022 i sak 662/22 ble reguleringsplan for del av området rundt Bratsberg Bruk (PlanID 351) vedtatt administrativt etter delegert myndighet.

Bratsberg Bruk

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet Bratsberg brygge ligger sentralt i Porsgrunn sentrum og grenser ut mot elven.

Bakgrunnen for anmodningen er at det ønskes å åpne for en arealendring av formålet for å få mulighet til å opprette minilager i bakkant av forretningslokale på bakkenivå, for å få større fleksibilitet med hensynet til arealbruk.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 28.11.2022. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne  Heidi M Østby på heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen med vedlegg

  1. PLANID 351_Plankart- mindre endring
  2. PLANID 351_Bestemmelser
  3. PLANID 351_Forenklet planbeskrivelse
  4. Innkomne merknader
  5. PLANDID 351_plankart
  6. Opprinnelige bestemmelser
  7. Illustrasjon bruksendring
  8. Administrativt vedtak
Til toppen