Reguleringsplan for Brevik med indre havn og deler av øya er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for Brevik med indre havn og deler av øya» med planID 828, er godkjent i Utvalg for miljø og byutvikling 27.10.2020, i sak 63/20.

Om endringen

Planendringen gjelder området ved Brevik fergekai. Hensikten med planendringen er å legge til rette for ny og større, elektrisk drevet ferge med teknisk infrastruktur, oppstillingsplasser for ventende biler, bedre trafikksikkerhet og universell utforming ved fergekaien.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Frist for å klage er mandag 14. desember 2020.

Har du spørsmål?

Kontakt saksbehandler Elise Brændaas på epost elise.braendaas@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

 1. Saksprotokoll UMB
 2. Saksfremlegg UMB
 3. Endret plankart 15.10.2020
 4. Utgått plankart 13.09.2012
 5. Endrede bestemmelser
 6. Planbeskrivelse for endringen
 7. Illustrasjonsplan
 8. Fotoillustrasjoner
 9. Prinsippsnitt
 10. Brev til berørte
 11. Innspill fra berørte
 12. Veg- og trafikkvurderinger, fra Vianova
 13. Vurdering tema marint naturmangfold, fra WKN
 14. Miljøtekniske sedimentundersøkelser, fra Rambøll
 15. Tilbakemelding etter befaring, fra Norsk Maritimt museum
 16. Støymåling tilsvarende elektrisk ferge Bergen, fra Brekke Strand
 17. Beslutning konsekvensutredning, fra Porsgrunn kommune
 18. Vurdering av behov for konsekvensutredning, fra Feste
 19. Referat fra første møte, fra Porsgrunn kommune
Til toppen